Добавити в вибране                           Дякуємо, що відвідали нас!                  Наша страничка в Facebook
Refzakaz Refzakaz
Авторські контрольні, курсові роботи, дипломні роботи, реферати, статті.

E-mail:

info@refzakaz.com.ua


Відгук керівника на дипломну роботу на замовлення

Після того як дипломна робота на замовлення написана, її перевіряє науковий керівник. Він складає відгук, який точно і в повній мірі характеризує дипломну роботу. У своїй структурі відгук містить кілька обов'язкових елементів.

  • Науковий керівник повинен відзначити, наскільки чітко сформульована тема дослідження, а також відповідає зміст обраної теми. Слід вказати, придатний чи обраний матеріал, і логічно вибудуване його виклад.
  • При написанні відгуку керівнику слід встановити, наскільки точно була розкрита актуальність дипломної роботи і ступінь опрацьованості проблеми в сучасній науці.
  • Чіткість формулювання учнем мети наукового дослідження, а також завдань по її досягненню. Тут важливо відповідність мети темі роботи.
  • Характеристика теоретичного матеріалу, на якому будувалося дослідження. Науковий керівник повинен вказати, яка література була використана в роботі (тільки навчальна, або монографії і статті), наскільки точно був проведений її аналіз. Також тут міститься оцінка того, як студент зумів сформулювати власну точку зору з даної проблеми.
  • У деяких випадках вказується викладачем, на достовірних чи статистичних даних була заснована робота, надійною була фактологічна база дослідження.
  • Далі міститься оцінка висновків по основним розділам: їх чіткість, логічність, об'єктивність та відповідність поставленим цілям.
  • Науковий керівник оцінює опис практичної значущості результатів дослідження і перспективи подальшого використання.
  • Стилістична витриманість тексту роботи: використання наукового стилю, правильні граматичні конструкції, чіткість і логічність викладу.
  • Науковим керівником оцінюється відповідність оформлення дипломної роботи нормам, прийнятим у Вузі, або вимогам Госту. Сюди входить: обсяг роботи, правильне оформлення таблиць, ілюстрацій, додатків, оформлення списку використаної літератури і т. д.
  • Завершує відгук на дипломну роботу загальний висновок і рекомендації до захисту дипломної роботи. Тут ж думку наукового керівника про оцінку, на яку заслуговує студент. Оцінка повинна бути аргументованою. Також науковий керівник може усно висловити свої зауваження за 1,5 місяці до захисту роботи для того, щоб випускник зумів виправити неточності та доопрацювати дипломну роботу.