Добавити в вибране                           Дякуємо, що відвідали нас!                  Наша страничка в Facebook
Refzakaz Refzakaz
Авторські контрольні, курсові роботи, дипломні роботи, реферати, статті.

E-mail:

info@refzakaz.com.ua


Курсові роботи з економіки підприємства на замовлення

Предметом вивчення курсу Економіка підприємства є підприємство як суб'єкт господарювання. На відміну від економіки в цілому, що досліджує процес виробництва, розподілу і споживання матеріальних благ в умовах обмеженості ресурсів, Економіка підприємства займається вирішенням цього питання в рамках окремої організації. Її цікавлять способи підвищення ефективності функціонування підприємства, вона розробляє методи стимулювання його діяльності і шукає шляхи оптимізації його господарського життя.

У навчальну програму фахівців, які здобувають вищу економічну освіту, обов'язковим є включення курсу Економіки підприємства. Це обумовлено важливою роллю організації як одиниці господарювання в забезпеченні сталого розвитку економіки країни. Економіст повинен знати механізми функціонування підприємства в сучасній ринковій економіці, вміти планувати і прогнозувати його майбутній розвиток. Він повинен вміти аналізувати господарську діяльність організації, кадровий потенціал, інноваційний та інвестиційний клімат.

Знання Економіки підприємства вимагає виконання курсового проекту з дисципліни. Замовити курсову роботу з економіки підприємства ви можете як на основі ваших документів, так і на основі наданих нами даних. Базою виконуваної роботи є або підприємство, де ви працюєте, або підприємство, де ви проходили практику. Там ви можете зібрати основний пакет документів, необхідних для аналізу господарської діяльності організації:

  • статут підприємства;
  • бухгалтерський баланс (як правило за три роки);
  • звіт про прибутки і збитки (також як правило за три роки);
  • звіт про рух грошових коштів;
  • звіт про рух капіталу;
  • організаційну структуру підприємства;
  • штатний розклад;
  • робочі інструкції персоналу (при необхідності);
  • ряд інших необхідних документів.

Замовити курсову з економіки підприємства

При відсутності з будь-якої причини документів організації, багато хто змушений робити замовлення курсової з економіки підприємства. Ми зможемо підготувати для вас документацію і провести по ній дослідження ефективності діяльності господарюючого суб'єкта. При цьому ми дотримуємося план, виданого вам завдання, ваші вимоги і вимоги вашого наукового керівника. Коригування вносяться безкоштовно в рамках даного плану і відбуваються до моменту успішного захисту роботи.

Замовити курсову з економіки підприємства вам допоможе форма замовлення, внесіть всі необхідні дані і ми зв'яжемося з вами протягом декількох годин. Для більш оперативної роботи зателефонуйте нам і ми надамо всю необхідну інформацію, що стосується документів саме по вашій темі і підприємству. При оформленні заявки ми узгодимо з вами план і умови роботи. Якщо вас зацікавила курсова робота на замовлення з економіки підприємства на замовлення, як побажання буде наступне: вибирайте для аналізу то підприємство, з яким ви знайомі, це буде запорукою успішного захисту дипломного проекту. Досвід роботи або проходження практики в організації дозволить вам на конкретному прикладі побачити слабкі і сильні сторони його діяльності і намітити шляхи подальшого вдосконалення механізму господарювання.

Зі свого боку ми гарантуємо уважне ставлення до вашого замовлення, облік всіх ваших побажань і вимог, дотримання нормоконтролю і методичних рекомендацій. Також ми готові запропонувати вам послуги зі створення мультимедійної презентації вашого курсового проекту, що дає велику перевагу на захист, збільшуючи наочність виносяться на захист положень і не залишиться не оціненим комісією.